The reluctant apostate – Lloyd Evans ***

The Reluctant Apostate

Je voorwoord laten schrijven door een atheïst die meteen zo goed als alle christenen schoffeert…En ondertussen eigenlijk een boek willen schrijven, in de eerste plaats voor iedereen, maar in de tweede plaats vooral voor nog steeds actieve Jehovah’s getuigen. Laten we eerlijk zijn, iemand dom (of onwetenschappelijk) beschouwen en verwachten dat hij van je leert, is bijzonder moeilijk, omdat je hem door dat gevoel in de verdediging dringt. Als je wilt dat mensen in een discussie naar je luisteren, dan moet je hun argumenten en hun gevoelens uiterst serieus nemen. Dat doet Lloyd Evans niet echt. Al in het begin laat hij uitschijnen dat hij onmogelijk kan begrijpen hoe iemand ooit ertoe komt om de argumenten van Jehovah’s getuigen serieus te nemen en uiteindelijk een gedoopte Jehovah’s getuige wordt. Grappig, als je bedenkt dat Lloyd Evans, weliswaar al als kind erin opgevoed, uiteindelijk ook tot die club heeft behoord.

Lloyd Evans, ondanks dat hij vrij uit de hoogte schrijft, heeft zelf naar mijn weten geen wetenschappelijke studies achter de rug, en dat merk in de manier waarop hij schrijft. Verder is hij de dogmatische manier van denken die eigenlijk de meeste Jehovah’s getuigen bezitten niet verleerd, waardoor je soms het gevoel hebt dat hij, net zoals Jehovah’s getuigen in het algemeen trouwens, zijn mening wilt opdringen. De kunst is namelijk om enerzijds (ook als ex-Jehovah’s getuige) de Jehovah’s getuigen te begrijpen, wat eigenlijk gemakkelijk zou moeten gaan, want je bent zelf lid van die club geweest, maar anderzijds ook niet de wens te hebben hen tot jouw vorm van geloven te willen “bekeren”. Verder vind ik het hier en daar wel vreemd dat hij een bijzondere verbondenheid voelt met anderen die Jehovah’s getuigen hebben verlaten, en hen bijna als een nieuwe sekte beschrijft.

Toch is “The reluctant apostate” vrij goed geschreven, en is zijn persoonlijk verhaal interessant. Daar komen die drie sterren vandaan. In plaats van Jehovah’s getuigen te willen “onderwijzen” had hij zich misschien beter beperkt tot zijn eigen persoonlijk verhaal.

Geen reacties

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *