AAWA: a new storm is coming


Inleiding

Met de opkomst van het Internet heeft iedereen een stem gekregen. Iedereen die zich voorheen niet kon uitdrukken, kan dat inmiddels wel, daarom de vele blogs en websites.
Het is ook nuttig dat mensen zich hebben kunnen uitspreken over b.v. kindermisbruik, geweld aan vrouwen, homoseksualiteit. Ik meen me zelfs te herinneren dat het Internettend volk door Time Magazine als man of the year werd bestempeld. En terecht, want samen zijn we enorm invloedrijk.
Dit is ook zo met de anti-JG lobby. Ik denk dat er vele mensen van de Jehovah’s getuigen zijn weggegaan door wat ze op Internet zoal hebben gelezen, en door op die manier ook in contact te treden met mensen die niet langer bij Jehovah’s Getuigen horen. Terecht probeert het schrijfcomité zijn lezers te waarschuwen voor de gevaren van het Internet…
AAWA staat voor Advocates of Awareness of Watchtower Abuses, en is een nieuwe organisatie, een legale organisatie, die in feite probeert om zoveel mogelijk anti-JG-lobbyisten te verenigen… Een paar prominente namen hieronder zijn b.v. Bo Juel Jensen, die vooral in scandinavië als ex-JG bekendheid geniet en Barbara Anderson, die als een belangrijke sleutelfiguur kan bestempeld worden omdat ze jarenlang lid is geweest van de Bethel-familie in Brooklyn, en tevens in het schrijfcomité heeft gezeteld. Voor de Vlamingen onder ons wordt AAWA wel fel gepromoot door Patrick Haeck.

Mijn standpunt

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=b2hsOolwaC4&w=560&h=315]Toen ik tegen mijn moeder over deze nieuwe “organisatie sprak was haar antwoord meteen waarom mensen het niet gewoon achter zich kunnen laten. Wanneer ik haar uitlegde dat dit niet voor iedereen mogelijk is, zeker niet als je heel naaste familie bij de organisatie van JG betrokken is, en zij geen contact willen hebben met je is dit kwetsend. Ook wij als familie hebben dit van zeer dicht meegemaakt.

Ik wil ook helemaal niet het leed van uitgetreden leden minimaliseren. Want het is pijnlijk wanneer je met je moeder, vader, kind of kleinkind soms jaren  geen contact meer kan hebben, en de enige mogelijkheid erin bestaat door terug te keren, of hen eruit te kunnen halen. In feite kan je dat ook zien als de missie van AAWA, om vooral JG (maar ook buitenstaanders uiteraard) bewust te maken van het leed dat men met bepaalde geloofsvisies veroorzaakt. Verder moet je vaak ook van nul beginnen. Als je heel lang lid bent geweest, of zelfs geboren bent als kind van JG-ouders, is de wereld voor je een vreemde en bedreigende plaats. De wereld is namelijk slecht in de visie van JG, het ligt geheel in de macht van de goddeloze (1 Joh 5:19). Jehovah’s Getuigen willen dus ook geen deel van deze wereld uitmaken, en minimaliseren het contact met de wereld buiten JG. Dat wil zeggen dat de meeste van je vrienden, en zelfs soms van je familieleden waar je het intiemst mee omgaat, lid zijn van JG, en na je uittreding geen contact meer met je wensen. Daardoor moet je eerst je geest hervormen, want je kan nogal angstig naar de wereld kijken als je altijd hebt geleerd dat die slecht was, en de mensen erin enkel maar vatbaar voor vernietiging zijn, anderzijds moet je ook opnieuw op zoek naar een vriendenkring.

Wat AAWA dan ook kan betekenen voor veel ex-leden is een vangnet, waar ze terecht kunnen en waar ze ook iets te doen kunnen krijgen. AAWA gaat dus vooral in op een samenhorigheidsgevoel, en ze nemen dit zeer groots op. We hebben namelijk allemaal iets gemeen: een achtergrond van Jehovah’s getuigen. En ja, voor vele mensen is het onbegrijpbaar waarom je er enerzijds lid van zou worden, maar anderzijds ook wat zo pijnlijk is om er uit te treden.

Toch heb ik niet de neiging mij snel aan te sluiten. Ik hou van mijn vrijheid om nergens lid van te zijn. Om als geheel uniek door het leven te kunnen gaan. Ik denk dat er wel sommigen met mij eens zullen zijn dat het een beetje het gevoel geeft terug lid van een groep te worden, waar je je juist van ontworsteld hebt.

Site van AWAA: http://aawa.co/

 

 

53 reacties

 1. marcusampe schreef:

  In wezen is het ongehoord dat uitgetreden leden het contact met hun eigen JG-gelovigen onderbroken wordt. Mijn inziens getuigd het niet van broederlijke liefde en mengt een organisatie zich daar met het persoonlijke familiale gebeuren.

  Niet enkel bestaat het gevaar dat er interne familiale ruzies ontstaan, erger is dat men bepaalde mensen nog verder van God kan brengen dan men eerder zou willen. De organisatie mag dan wel hopen dat de uitgeslotenen door hun afzondering het te kort wel zullen aanvoelen. Ik kan mij wel indenken dat die Getuigen zich eenzaam en verlaten kunnen voelen, doordat zij uit zulk een gesloten en afzonderende gemeenschap komen. (dat is toch het gevoel dat ik krijg wanneer ik deze mensen zie. Persoonlijk ben ik ,noch familie van mij, bij de Jehovah Getuigen geweest en ken ik de interne gang van zaken dus niet.)

  Wat opvalt is dat vele JG een ‘enge visie’ hebben en ‘overbeschermd worden door hun genootschap, met alle gevolgen vandien bij een ontsporing. In de pedagogie en psychologie zien wij dat zelfde fenomeen bij de moederkindjes die overbeschermd zijn geworden.

  Spijtig genoeg zijn de Getuigen van Jehovah ook niet correct ingelicht over ander gelovigen en zijn zij er zich onvoldoende bewust van dat er veel meer niet-trinitarische Christenen zijn dan zij denken of het Genootschap voor doet.
  Meerderen die om geloofs of andere geschillen uit de gemeenschap stappen of buiten worden gezet, zouden bij die andere groeperingen terecht kunnen. Spijtig genoeg gaan zij dikwijls niet zelf op zoek naar andere getuigen van Jehovah (hierbij bedoel ik niet andere ‘Jehovah Getuigen’ maar gelovigen die ook werken voor de ene Ware God Jehovah.) Opvallend is dat velen na het uitsluiten bij de JG Jehovah afzweren of overstappen naar de trinitarische Pinkstergemeenten waar zij een totaal tegengesteld kerkgemeenschap vinden die meer houdt aan uiterlijk vertoon en persoonlijk genot.

  • anti jehova schreef:

   Ik ben nooit lid geweest van deze organisatie maar ze hebben wel mijn zus in hun greep die mijn vader zo gek heeft gemaakt met die onzin dat hij er aan is overleden ook probeert mijn zus mij en mijn moeder reeds jarenlang te overtuigen zodat ik helaas alle contact met mijn zus heb verbroken.Ook word ik overal vervolgdn en blijken die gasten ook nog eens een enorme roddel fabriek te zijn die je enkel proberen zwart te maken als je niet meedoet p.s jehova is dus ook een gevaar voor iedereen die niet jehova is? Mijn vraag is dan ook hoe kom je van doordrammers af die enkel uit zijn op geld ,macht,vastgoed en sexuele uitbuiting cq gewoon criminelen.Zo hebben ze b.v een bekende van mij met een groot bedrijf de vader van hun zoon prietpraatjes over hem in de wereld geroepen waarna de vader naar de zoon ging verhaal halen en deze uit nood zijn eigen vader dood schoot enkel zodat jehova het bedrijf kon overnemen dit zijn gewoon walgelijke criminelen die vaak zwak begaafden uitbuiten voor van alles en nog wat.

   • Marcus Ampe schreef:

    De vraag is natuurlijk wat uw vader zo gek maakte omtrent deze geloofsgroepering. Bepaalde mensen die beweren Christen te zijn, willen dikwijls niet echt werkelijk onderzoeken of zij wel de leer van Jezus volgen en verkiezen niet enkel zelf aan de vele valse menselijke leerstellingen (zoals de Drie-eenheid) vast te houden, maar kunnen het niet velen dat er wel mensen zijn die beweren de ware Christus en de Ware God te volgen. Als er in hun gezin dan een kind afkomt met de wil om de Enige Ware God te aanbidden steigeren zij en gaan in de aanval.

    In welke mate “vervolgen” de Getuigen van Jehovah u. Dat ze u zouden lastig vallen kan ik nog begrijpen indien u niet graag met hen geconfronteerd wil worden. Maar dat zij mensen zouden vervolgen of dus over gaan tot pijniging en foltering lijkt mij toch onmogelijk of ver overroepen. Het zij juist Getuigen van Jehovah en andere getuigen voor Jehovah of niet-trinitariërs die in vele landen vervolgd worden. De JG staan juist gekend voor hun vredelievendheid, maar erg genoeg ook voor hun volhouding om bij mensen aan te kloppen, en dit zelfs op minder aangename of op ongepaste tijden.

    U schrijft ” p.s jehova is dus ook een gevaar voor iedereen die niet jehova is?” maar er is slechts één Jehovah. De Schepper God is slechts één geestelijk wezen dwelk niet door een mens kan gezien worden. U bedoelt daar misschien mensen van de Christelijke denominatie De Getuigen van Jehovah, maar zij zijn geen Jehovah’s, zoals andere aanbidders van Jehovah, zoals ik, ook geen Jehova zijn noch daarom een Getuige van Jehovah moet zijn. Er zijn heel wat gelovigen die getuigen voor Jehovah maar helemaal geen Getuige van Jehovah (het kerkgenootschap) Zijn, noch een Jehovah zijn maar wel een getuige van of voor Jehovah zijn.

    Achterklap en leugens verspreiden is natuurlijk iets dat niet hoort en zeker niet voor gelovigen die beweren dat zij getuigen van Jehovah zijn.

    Uw vraag is “hoe kom je van doordrammers af die enkel uit zijn op geld ,macht,vastgoed en sexuele uitbuiting cq gewoon criminelen.”

    Sommigen van die JG kunnen wel doordrammers zijn maar zijn zeker geen mensen die er op uit zijn om veel geld te verdienen. Weet je dat zij, zoals in de meeste niet-trinitarische kerken niet betaald worden voor het werk voor de kerkgemeenschap. Dat zij uit zouden zijn op macht strookt helemaal niet met hun onderworpenheid aan die grote Amerikaanse organisatie. Die overkoepelende organisatie mag dan wel uit zijn op macht en heeft ook al meermaals bewezen dat zij haar macht in vele gevallen misbruikt.

    Waar haalt u het vandaan dat de Getuigen van Jehovah er op uit zouden zijn om seksuele uitbuiting te verrichten? In hun kerk zijn zoals bij de Rooms Katholieke Kerk, de Anglicanen, Lutheranen, Pinksterbeweging en enkele andere evangelische kerken veel ergere gevallen van seksuele overtredingen vastgesteld dan bij de JG, alsook kan men bij meerdere evangelische kerken een werkelijke financiële uitbuiting vinden van de gelovigen.

    U schrijft ” waarna de vader naar de zoon ging verhaal halen en deze uit nood zijn eigen vader dood schoot enkel zodat jehova het bedrijf kon overnemen dit zijn gewoon walgelijke criminelen die vaak zwak begaafden uitbuiten voor van alles en nog wat.”
    Zoals hier boven al vermeld “Er is slechts één Jehovah God” en Die dood niet zo maar mensen om hun zaken over te nemen. Jehovah God heeft nergens ter wereld eigen bedrijven. Vanwaar haalt u toch zo iets?! Misschien gelooft u niet in God en weet u niet Wie of Wat God is, maar om te denken dat het een wezen zou zijn dat hier op aarde komt rond lopen en mensen doden is behorende tot een fantasie wereld. Ook dat een kerkgemeenschap zo iets zou doen, zou buiten de wet en gerechtigheid gerekend zijn. Indien één of andere genootschap, zij het een leken of een geestelijke genootschap zo iets zou doen moet en zal deze voor het gerecht gedaagd worden.

    Mijns inzien bent u zeer hard gekwets geworden door de invloed van de keuze die uw zuster heeft gemaakt om een andere godsdienst aan te houden dan deze van uw vader (en wie weet van uzelf).
    U mag haar geloof onzin noemen omdat u niet in God en gebod gelooft. Dat is uw volste recht. Maar het is eigenlijk niet fair en getuigd van een niet open staan voor andere ideeën dan diegene waar u aan wenst te housen. Wie zegt dat uw gedachten omtrent leven en dood, god en geen god, zo volledig waar zouden zijn en mogelijk ook geen onzin zouden kunnen zijn.

    In mijn ogen is uw beschuldiging naar Jehovah bijvoorbeeld onzin, daar Jehovah God een wezen is dit geen enkele mens ooit gezien heeft, en dat ik er van overtuigd ben dat Jehovah hier niet op de aarde rondloopt of zo maar onrust zou stoken en mensen tot het doden of tot het verrichten van verkeerde seksuele daden zou aanzetten. God is juist een God van liefde en rechtvaardigheid. De beschuldigingen van uwentwege maken geen steek en hebben zelfs niets met Hem maar eerder met een groep mensen te maken die in uw buurt wonen en bepaalde activiteiten verrichten die u niet zinnen.

    Ik hoop ten stelligste dat u die verkeerde zienswijze zal gaan herzien en een duidelijk verschil zal gaan maken tussen één, een ander en vele andere individuen alsook één kerkgemeenschap of meerdere geloofsgroepen.

    Ook hoop ik dat u helder zal komen te zien zodat u ook een gerustere gemoedsstemming zal kunnen verkrijgen.

    U het beste wensend,
    met veel genegenheid

   • malakh ahavah schreef:

    Hallo,
    Mijn excuses voor mijn late antwoord, maar ik ben een bijzonder druk mens, en ik vind verder ook niet altijd de energie, vrees ik…Heel erg naar je ervaringen met de JG te horen. Eerst en vooral wil ik zeggen dat JG net mensen zijn… Dus niets menselijks is hun vreemd. Ik ken dus ook hele gezinnen die b.v. door overspel uit elkaar zijn gesprongen, of mensen die dronkenschap niet zo erg vonden etc. waardoor er mensen uit de JG zijn gegaan, enzoverder… Toch wil ik wel benadrukken dat dit niet de gewoonte is onder JG… Dus ook macht, vastgoed en seksuele uitbuiting, zijn geen zaken die bij JG gemakkelijk naar voren komen, maar dat wil niet zeggen dat ze nièt voorkomen. Dat doen ze helaas wel. Over de rest wat je vertelt, kan ik die plaatsen uit het perspectief vanuit de JG. Jij (en de anderen die je noemt) zijn geen JG en dus voor JG automatisch verdacht en “slechter” dan JG. De enige reden waarom je hier dan ook rondloopt is om te bekeren. Hieromtrent is er ook geen enkele dialoog mogelijk, het is een monoloog, en alles wat jij zegt wordt meteen afgedaan als de woorden van iemand die geen JG is, dus je natuur bestaat er al in om geen correcte informatie weer te geven. Het contact verbreken, vind ik iets radicaal (zoals met je zuster), maar snap ik wel uit zelfbehoud… Anderzijds is het wel mogelijk af en toe een zaadje twijfel te zaaien door op dingen te wijzen die niet kloppen binnen de organisatie… Maar vaak zal dit ook niet werken, het hangt er allemaal vanaf hoe erg ze ingepalmd is. Ik hoop dat je er uit komt en dat je je geluk in het leven er ook niet van laat afhangen. groetjes, Malakh.

 2. Belgian Bloke schreef:

  Tja, de meerwaarde van vereende krachten in een organisatie als AAWA zal nog moeten blijken.

  Informatie toereiken lijkt mij de doeltreffendste en misschien wel de enige methode om ‘zoekende’ getuigen bewust te laten worden wat betreft een aantal aspecten van hun organisatie, doctrine en sociale cultuur. JWfacts, Freeminds, JWSurvey… het is maar een greep uit de vele blogs die talloze ‘faders’ over de streep hebben getrokken om een aantal feiten onder ogen te zien. Forums als JWN en Paradise Café zijn voor velen een soort opvangnet geweest.

  Wat kan AAWA daar aan toevoegen ? Misschien meer media-aandacht ?
  Actief ten strijde trekken zal me dunkt weinig invloed hebben op mensen die nog nauw betrokken zijn bij de getuigengemeenschap. Au contraire… bij getuigen gaan er alleen maar alarmlichten branden bij de minste vorm van kritiek. Het defensie-mechanisme zit er nu éénmaal heel diep ingebakken bij de gemiddelde broeder en zuster.
  Uitermate verenigd blijkt de anti-JG lobby trouwens ook niet te zijn. De oprichting van AAWA heeft al vrij vlug een soort van schisma ontketend tussen enerzijds de akolieten van John Cedars en anderzijds mensen die juist af willen van de ketens van eender welke organisatie. Getuige hiervan (excuse me the pun) is het fel bevochten oorlogje tussen beide partijen op JWN. Contra-productief natuurlijk voor het imago van de ‘afvalligen’.

  Side note: hoe geloofwaardig is een organisatie die geleid wordt door een cartoon-figuurtje ? John Cedars is niet meer dan een pseudoniem. En meer dan een soort karikatuurtje krijg je niet te zien van de president van AAWA, het ‘gezicht’ nota bene van de beweging. Dit komt de transparantie van AAWA allemaal niet ten goede. Tel daarbij op dat er 8 leden in hun bestuur zitten… geen goeie referentie 😉

  Maar bon, kritiek geven is mss te gemakkelijk. Ik kan mij au fond wel vinden in het uitgangspunt van AAWA. Maar mij terug aansluiten bij een stuctuur met president enz, hmmm.

  Ter info: Barbara Anderson is niet langer een ‘actief’ lid van AAWA (lees http://aawa.co/blog/an-eventful-journey-summing-up-aawas-launch/#attachment_463)

  • Belgian Bloke schreef:

   Kleine update: nog meer mensen hebben intussen AAWA verlaten, waaronder mede-oprichter John Cedars toch wel de meest opvallende naam is. (Richard Kelly is nu de president)
   Na een turbulente aanvangsfase, een kroniek van blunders* en nu reeds een exodus van een aantal AAWA-prominenten lijkt een zwanenzang van het project niet veraf meer. AAWA geniet steeds minder krediet in de ex-getuigengemeenschap (cf JWN).

   * mensen konden ongewild door anderen toegevoegd worden aan de (toen publieke) groep AAWA op facebook. AAWA was hiervan op de hoogte maar heeft een maand nagelaten dit toch wel netelige privacy-probleem aan te pakken waardoor tientallen mensen naar de buitenwereld geout werden als ‘afvallige’ (leert ons natuurlijk ook wel iets over de crappy privacy toestanden op facebook)
   * foto op de AAWA facebook pagina van mede-oprichter Bo Juel Jensen die met middelvinger staat te pronken naast een koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen: weinig smaakvol en al helemaal geen professionele indruk wekkend
   * hun newsletter ‘The Sparlockian Voice’ heeft het welgeteld 3 dagen uitgehouden wegens een overvloed van kritiek op racistisch getinte uitdrukkingen in hun nieuwsbrief.

   Fouten maken is geen schande, maar wat de ex-getuigengemeenschap vooral stoort aan AAWA is dat ze die fouten niet of pas na heel lang aandringen toegeven. Ze dulden helemaal geen constuctieve kritiek (zie de reacties op hun blog) en wanen zich toch wel een beetje superieur aan de rest.

   • malakh ahavah schreef:

    Dank voor de updates… Ik volg het trouwens niet zo grondig hoor. Ik ben niet getraumatiseerd, en heb ook op het ogenblik geen enkele behoefte een organisatie tegen de JG te steunen of lid van te zijn. Wel een beetje ironisch dat ze hetzelfde probleem lijken te hebben waarvan vele ex-JG de JG (als organisatie) van betichten :D.

  • Marcus Ampe schreef:

   Groot probleem bij de zo beschermende geloofsvereniging als de Getuigen van Jehovah is dat meerdere afvallers van die kerkgenootschap God helemaal de rug toegekeerd hebben en zich totaal inzetten om anderen ook van God weg te krijgen. Bij vele van die Ex-JG groepen zien wij dat zij niet enkel tegen de getuigen van Jehovah zijn maar meer nog zoals de Anti-Jehovah groepen tegen Jehovah gekant zijn.

   Ook bij die afgescheurden en bij vele leden van zulke anti-JG en anti-Jehovah groepen vinden wij mensen die eveneens dol zijn op aandacht en macht. Ook in hun groepen kan men “leiders” vinden die maar al te graag de lakens naar zich toe trekken.

 3. Patrick Haeck schreef:

  De mensen binnen AAWA zijn stuk voor stuk slachtoffer van Mind Control, geïnduceerde angsten en schuldgevoelens, en zijn vaak na 30 jaar weg te zijn uit de sekte van Jehovah’s Getuigen nog steeds overtuigd dat dit ‘Gods organisatie’ is en dat ZIJZELF in de fout gingen. Of AAWA zal blijven bestaan maakt op zich niet zoveel uit. Het is op zich historisch dat ex sekteleden een poging ondernamen om zich te organiseren! Hiervoor kan je geen cursus volgen. Je kan dit ook niet laten organiseren door mensen die zelf geen sekte-ervaring achter de rug hebben …Er blijft dus geen andere optie dan te leren door schade en schande. Wat zeker een positieve zaak is: het bewustzijn dat JG een sekte zijn groeit hand over hand en maakt dat de capaciteiten van steeds meer ex-leden synergetisch worden samengevoegd in het bestrijden van de onmenselijke toestanden binnen deze sekte. Wie de Mission Statement las op AAWA weet dat dit met name gaat over
  1. Niet de uitsluiting op zich, maar vooral de shunning die hieraan gekoppeld is
  2. Het pedofiliebeleid (de dader wordt nooit aangegeven bij de politie)
  3. Het beleid rond huiselijk geweld
  4. Het stigmatiseren van hoger onderwijs
  5. Het beleid rond bloedtransfusie
  Wat John Cedars betreft, officieel is hij nog steeds een JG. Hij is een persoonlijke vriend van mij en ik ken zijn omstandigheden en de redenen waarom hij zich achter zijn icoontje verschuilt. Maar daar zal op korte termijn wel verandering in komen :-). We zijn samen leuke dingen aan het voorbereiden :-).
  In België heeft http://www.xjg.be al vaker zijn nut bewezen voor slachtoffers van en ‘vluchtelingen’ bij JG. Ook de Studie- en Adviesgroep Sekten doet al jaren schitterend werk. XJG en SAS zijn intussen gefusioneerd en bundelen nationaal hun krachten. Hiertoe wordt binnenkort de hele website vernieuwd en zullen we met meer enthousiasme vertellen over de mechanismes en gevaren van sekten. Uiteraard verwachten we van niemand dat dit initiatief ondersteund wordt, maar de ervaring leert dat een groeiend aantal ex-leden beseft dat een totalitair systeem zoals Jehovah’s Getuigen slechts doeltreffend aan de kaak gesteld kan worden als een sekte door vereende krachtsinspanningen. Vaak krijgt zowel XJG als SAS het verwijt dat ze zélf een sekte zijn :-). Zo’n commentaren komen dan meestal van mensen die IN de sekte zitten en dus meestal niks kennen van de psychologische mechanismes waarvan ze het slachtoffer zijn. Om te verhinderen dat XJG en/of SAS zouden ontaarden in een sektarische organisatie hebben beide verenigingen zeer nauwe banden met het IACSSO (www.iacsso.be ).
  Zoals de plannen er nu uitzien zouden Jehovah’s Getuigen er écht beter aan doen om de dialoog aan te gaan. We houden van elk van de mensen binnen de sekte en hebben dus absoluut geen kwaad in de zin! Onze acties richten zich vooral op de 5 hierboven genoemde punten. Jehovah’s Getuigen mogen er beslist zijn, net zoals de katholieken er mogen zijn. Als de laatsten echter zouden beslissen om de Inquisitie en de brandstapel terug in te voeren zouden we ons ook daartegen heftig verzetten als zijn ‘onmenselijk’.
  Vriendelijke groeten,
  Patrick

 4. Michael schreef:

  Patrick Haeck stond in het Gentse bekend als ‘de dierenbeul die er genoegen in schept onschuldige eenden te doorboren met pijlen uit een kruisboog’ Het Nieuwsblad van 23/05/2007.
  Om die reden werd hij ontheven als ouderling. Dat is de echte reden van zijn strijd tegen de Getuigen van Jehovah. Rancune en wraakgevoelens.

 5. Patrick Haeck schreef:

  Bedankt voor de toelichting, Micha! Ben blij dat er toch IEMAND is die ‘de waarheid’ kent, iemand die me helemaal doorheeft!
  Je beloofde je zus eens met mij te zullen praten. Waar voel jij je veilig genoeg om dat te doen? Laten we daar dan afspreken. Wat denk je?
  Vriendelijke groeten,
  Patrick

 6. Michael schreef:

  Over John Cedars, de persoonlijke vriend van Patrick Haeck kan ook een boekje worden opengemaakt.
  Zijn vrouw ontdekte dat hij omgang had met vrouwen op het internet op een wijze die niet gepast was voor een gehuwde man. Hij had een groot probleem met cybersex en pornografie. Hij werd hiervoor terechtgewezen en kon niet langer als ouderling dienen.
  Zo zie je maar wat voor mensen zich verenigen in een anti-JG lobby om Jehovah’s volk te bestrijden.

 7. Patrick Haeck schreef:

  OK – ik pas voor dit partijtje ‘moddergooien’, Micha.
  We zien ons wel als je ‘wakker’ wordt.
  Groetjes,
  Pat

 8. Michael schreef:

  Patrick, je weet heel goed dat dit geen ‘moddergooien’ is. Je weet heel goed dat wat ik gezegd heb 100% waar is. Misschien zal ik in de toekomst nog enkele onthullingen doen maar op dit ogenblik voel ik te veel mee met de echtgenote van uw persoonlijke vriend.
  Vanzelfsprekend maak je nu deel uit van een echte sekte. Dit is niet de bewering van mensen die IN een sekte zitten. Nog nooit gehoord van prof. Ann Morelli die doceert aan de ULB? Je moet maar eens haar boek “Open brief aan de sekte van de sektetegenstanders” lezen. (Uitgave EPO – ISBN 90-6445-052-8)

 9. Patrick Haeck schreef:

  Goede namiddag Micha,
  Zou het een faire weergave zijn om koning David uit het Oude Testament te bestempelen als een hoereerder, een moordenaar en een polygamist (wat evenzeer waar is) en dan te zeggen dat dit één van de rolmodellen van Jehovah’s Getuigen is? Ook dit zou moddergooien zijn.
  Het is inderdaad waar dat John Cedars in zijn eigen blog openlijk uitkomt voor een aantal dingen die fout liepen in zijn leven. Niemand vroeg hem erom, hij vertelt het gewoon (http://jwsurvey.org/cedars-blog/the-story-of-cedars-a-prisoner-no-more). Heb je ook gelet op de rest van de tekst om hem als persoon te taxeren? Bij JG wordt het openlijk vertellen over eigen tekortkomingen in de Bijbel hoog aangeslagen, zelfs als een bewijs van inspiratie! Als het gaat om vermeende tegenstanders, ex-JG’s, dan ligt dat plotseling anders. Ik ontken dus helemaal niet dat John fouten maakte, evenmin als ik in de pers ooit ontkende dat IK fouten maakte. Maar, wees eens eerlijk, Micha … ben jij dan zo’n perfect wezen zonder jeugdzonden van wie alles mag geweten zijn? 🙂
  Ik zou elke eerlijk man of vrouw willen aanbevelen om de voornoemde pagina van John zelf te lezen.
  De relatie van John met diens vrouw is ook de minste van je zorgen, Micha. Bovendien verstaan ze geen woord Nederlands en zullen ze dus niet wakker liggen van jouw moddergooien. Je zou op dezelfde pagina ook hun vakantiefoto moeten gezien hebben en de foto van hun baby die op komst is.
  Even corrigeren dat ik het boek van Ann Morelli in bezit heb sinds, ik denk 2005, en het al bijna 3x las. Weet dat ik GEEN sektetegenstander ben. Noch ik, noch de mensen die ik ken als ex-JG, zijn ooit gaan postvatten voor de congreshal of eenKoninkrijkszaal, noch hebben we ooit geprobeerd hun activiteiten, zoals hun predikingswerk, te dwarsbomen. Voor mij mogen JG er gerust zijn, net zoals de katholieken en de protestanten er mogen zijn. Van mij mag er zelfs een nieuwe sekte komen die gelooft in het bestaan van bvb ‘groene Marsmannetjes’. Het is ieders recht om te geloven wat hij wil en rond dat geloof een organisatie te bouwen. Ook JG mogen dat. Waarom niet?
  Als de RKK echter zou beslissen dat ze morgen de Inquisitie en de brandstapel terug zouden invoeren, dan zou dit een aantasting van de mensenrechten zijn en zou ik mee op de bres staan om, neen, niet de RKK te bestrijden, maar het onrecht in de kerk te bestrijden. Zowel jij als ik zouden door de Inquisitie op slag als onverbeterlijke ketters veroordeeld worden tot de brandstapel. Niet? Waarom? Enkel omdat we er elk een andere mening op na houden.
  Van zodra de vijf wantoestanden bij JG, die hoger in dit gesprek werden beschreven, verholpen zijn, zal de ellende van duizenden JG’s en ex-JG’s stoppen. Ook jij zal dan in vrijheid weer met je zus kunnen omgaan. Mijn broers kinderen zullen weer bij hun oma aan de overkant van de straat op bezoek mogen. Of zal ik je laten kennismaken met de vele lijdende JG-ouders die hun ex-JG-kinderen missen? Als ouderling weet je goed genoeg waarover ik praat. Niet?
  Het boek van prof Morelli.
  http://www.epo.be/boekenportaal/boekinfo_boek.php?isbn=9789064450525
  Waar het boek van prof Morelli over gaat is, dat sommige mensen elke echte of vermeende sekte zouden willen bannen ten einde collectieve zelfmoorden te voorkomen, en juist daardoor zelf een sektarische organisatie gaan vormen. Dat is NIET mijn doel. Heb je het boek trouwens zélf wel gelezen, Micha? Ze maakt heel veel positieve opmerkingen over JG. Als je mijn voordrachten zou bijwonen dan zou je merken dat ook ik dat doe. 🙂 Echt! Ik vertel over hun streven naar eerlijkheid, huwelijkstrouw, vriendelijkheid, hun politieke neutraliteit, en zoveel andere positieve doelen. Maar ik vertel even zo goed over de scherpe kantjes van de beweging. Deze eigenschappen zijn trouwens niet uniek voor JG. Naja …
  Weet dat ik het waardeer dat je de moed hebt om, alle lezingen op het afgelopen congres ten spijt, mijn argumenten te lezen en je zelfs op de blog van John Cedars te begeven.
  Geniet van je avond!
  Groetjes,
  Pat

 10. Michael schreef:

  Patrick, je weet toch dat jwsurvey van John Cedars een site is die gedomineerd wordt door atheisten, agnostici en seksueel geobsedeerden. Dat je hem zo hartstochelijk verdedigt zegt ook veel over jezelf.
  Je zegt dat ´Cedars openlijk uitkomt voor een aantal dingen die fout liepen in zijn leven. Niemand vroeg hem erom, hij vertelt het gewoon´.
  Weet je dan niet dat een zekere Skyrainbow, door Cedars verbannen van zijn blog, de informatie, dat hij omgang had met vrouwen op het internet op een wijze die niet gepast was voor een gehuwde man, dat hij een groot probleem had met cybersex en pornografie EN dat hij zijn vrouw ook fysiek mishandelde, reeds op een andere site had gezet. Jij durft dan te stellen dat een aantal dingen in zijn leven fout liepen (wat een eufemisme!) , niemand vroeg erom. hij vertelt het gewoon´.

  • Patrick Haeck schreef:

   Goede namiddag Micha,
   Leuk dat je “atheisten, agnostici en seksueel geobsedeerden” op één hoop gooit. Dit is opnieuw moddergooien, Micha. Wat je hier doet, doet me denken aan het verslag uit Matth. 9:9-13 en Matth. 11:16-19. Ook de Farizeeën speelden een gelijkaardig spelletje moddergooien met Jezus. Ze probeerden niet om het onderwijs van Jezus inhoudelijk te benaderen. Ze probeerden hem te blameren.
   Waar het in jouw geval vooral over gaat is dat je het niet kan hebben dat Jehovah’s Getuigen als organisatie aan de kaak worden gesteld als zijnde leugenachtig in haar bewering dat ze Gods organisatie zou zijn. Laat het ons inhoudelijk eens hebben over het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen. Deze zou door Gods zelf zijn aangesteld. Weet je, Micha, dat ik daar eigenlijk geen problemen mee heb? Als zij mij het telefoonnummer van God geven of het schriftelijk certificaat laten zien dat door God is ondertekend en waarin hun ‘door God gegeven autoriteit’ wordt bekrachtigd, dan wil ik dat graag geloven. Maar de uitdrukking ‘Besturende Lichaam’ komt in de hele Bijbel zelfs niet voor – het is een Bijbelvreemde uitdrukking.
   Zelfs als John Cedars morgen geëxecuteerd wordt voor alle vermeende of bewezen misdaden waar jij gewag van maakt, zelfs als ik met hem op de brandstapel wordt geplaatst voor mijn ‘zwaarwichtige misdaden’, dan nog zal hierdoor geen antwoord zijn gegeven op de vraag: ‘Hoe kan iemand het bewijs zien dat Jehovah’s Getuigen ‘Gods organisatie’ zijn, dat het Besturende Lichaam zijn autoriteit van God zelf kreeg en dat de WT het communicatiekanaal is dat God in deze tijd gebruikt om zijn dienstknechten leiding te verschaffen? Is het niet makkelijker om eerst deze vragen gewoon te beantwoorden en ons dan terecht te stellen? Of, zou het kunnen dat je, net zoals elke andere ouderling, aan het einde van je argumenten bent? Ik zie jouw antwoord tegemoet, Micha. Wie weet wie je allemaal kan helpen door een eenvoudig en duidelijk antwoord te geven op de voornoemde vragen … Wie weet heeft God wel voor jou een speciale opdracht voorzien om ‘de afvalligen’ van repliek te dienen en ‘velen terug te brengen naar de kudde’? Ik beloof je dat ik jouw argumenten zal delen met elke ex-JG die ik ken als blijkt dat ik me gedragen heb als Korach, Dathan en Abiram (ook zij kregen EERST bewijs dat Mozes zijn autoriteit echt van God kreeg en werden pas DAN terechtgesteld – Num. 16:1-35). Maar even zo goed zal ik, bij gebrek aan argumenten van jouw zijde, doorgaan met berichten als blijkt dat JG er net zo rechtmatig aanspraak op maken ‘Gods organisatie’ te zijn als de Farizeeën en Schriftgeleerden in Jezus’ dagen dat claimden.
   Zelf hoef ik niet in jouw privé-leven te gaan snuffelen om te zien wat jij ooit allemaal mispeuterde. Ik ga ook het leven van de leden van Bethel of de Kringopzieners niet omspitten op zoek naar iets bruikbaars. Ik stelde enkel vragen, vertelde over wantoestanden en slachtoffers binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Fouten van mensen doen hier eigenlijk niks ter zake! Het gaat om de leerstellingen. Zo beseffen JG heel goed dat het geen zin heeft om alle Katholieke priesters op een hoop te gooien omdat er pedofielen tussen zitten. Het gaat er bij JG om dat hun leerstellingen fout zijn. In hun publicaties vallen JG de 3-1-heidsleer aan, het bestaan van het hellevuur, het gebruik van beelden bij de aanbidding, etc. Ze argumenteren dit overtuigend!
   Anders wordt het als hun eigen leerstellingen worden aangevochten! Dàn begint blijkbaar het moddergooien … ook in de publicaties. Dan zijn ex-JG’s plotseling ‘afval’, ‘gangreen’, ‘honden die naar hun uitbraaksel zijn teruggekeerd’, ‘geestelijk ziek’, ‘de pest’, etc … Waarom gaan JG ook hier niet inhoudelijk te werk? Jij kan beter dan dit, Micha. Ik zie ernaar uit jou te lezen.
   Prettig weekend,
   Patrick

   • malakh ahavah schreef:

    Volgens mij doet het er ook veel toe waarom iemand is uitgesloten, want er wordt vanuit de ex-JG community vaak gewoon met modder gegooid naar JG, die niet noodzakelijk met “wetenschappelijke” argumenten gestaafd kan worden… Helaas zijn veel JG als ex-JG nog net zo fundamentalistisch als ze waren toen ze JG waren… En als theoloog wordt je constant gewaarschuwd voor een al te fundamentalistische kijk op geloof en bijbel.
    In feite ken ik heel weinig JG (om niet te zeggen geeneen) die uitgesloten is wegens afvalligheid… Meer nog, als JG maakte ik er geen geheim van 1914 gewoon als elk andere mislukt jaartal te zien, toch ben ik daar nooit voor uitgesloten, al schrokken sommige JG-ouderlingen daar wel van. Ik ken zelfs ex-JG die uitgesloten zijn om hele gezinnen uit elkaar te rukken en vervolgens hun eigen kinderen de schuld gaven (en heel de JG-community op zich)… Waarmee ik niet wil zeggen dat ik het met al de leerstellingen van JG eens ben, dat ben ik niet, anders was ik waarschijnlijk wel een JG gebleven.
    Dat JG hun besturend lichaam als kanaal van God zien, vind ik niet zo vreemd, ook de paus vind zichzelf de plaatsvervanger van Petrus, (en ja ik vind dat JG ook veel modder gooien naar de katholieke kerk die niet gefundeerd zijn)… Maar moeten we als ex-JG dan hetzelfde doen? Neem nu mensen die vijftig jaar bij de organisatie van JG zijn gebleven en dan beginnen met tegenkantingen, en zelfs andere JG als dom bestempelen, het bewijst in ieder geval niet van een klare kijk als het je 50 jaar heeft geduurd voordat je tot de conclusie kwam dat je fout zat.
    In een andere posting haal ik al aan dat ik de “waarheid achter de waarheid” erg overroepen vind, en zelfs niet helemaal correct vind… Zoals de NGO kwestie… een NGO is niet noodzakelijk een politieke stroming en ik heb het ook uitgezocht en ik weet waar hun argumentatie op gebaseerd is, en die is niet incorrect… Waarmee ik ook weer niet wil zeggen dat ik het goede zet van hun vind om zich als NGO te laten registreren.

  • Marcus Ampe schreef:

   Fijn om eens te horen dat er toch mensen zijn die ook kunnen inzien dat bepaalde anti JG en anti-God of anti-Jehovah mensen ook gefrustreerden kunnen zijn die van één systeem een nieuw systeem zijn binnengerold waarin zij een bepaalde positie willen vrijvaren of hun eigen atheïsme hardnekkig willen verkondigen terwijl zij hun eigen seksuele geneugten verdoezelen. Het is mij niet ontgaan dat al meerdere jaren op veel anti-JG sites en fora er veel gefrustreerde en seksueel geobsedeerden zitten.

   Zij zouden zich beter, als zij uit de JG zijn gestapt bezig houden met hun herwonnen vrijheid, indien zij zich geketend – gebonden of niet vrij voelden.

 11. Patrick Haeck schreef:

  Uiteraard is de reden waarom iemand wordt uitgesloten een belangrijke aangelegenheid. Maar nog belangrijker dan de reden voor uitsluiting op zich is de autoriteit van de rechtbank die de uitsluiting uitspreekt.Zowel JG’s, ex-JG’s als niet-JG’s zullen het erover eens zijn dat pedofilie verkeerd is. Dat dit in de meeste gevallen ENKEL door een ‘rechterlijk comité’ wordt afgehandeld als ‘een zonde’ en niet als ‘een misdaad’ en dus NIET altijd tot uitsluiting leidt als er tekenen zijn van ‘berouw’ is één zo’n situatie die vragen oproept bij de autoriteit van deze kerkelijke rechtbank.Ook van de ouderlingen die zetelen in zo’n rechterlijk comité wordt gezegd dat ze zijn ‘aangesteld door Gods heilige geest’. Mijn ijver vandaag bestaat er niet in om JG’s te bekladden en te zeggen dat het ‘allemaal pedofielen zijn’. Dit zou een grove leugen zijn! Gelukkig komt pedofilie eerder sporadisch voor. De rampen beginnen pas ALS het zich voordoet. En Micha weet dat! Dat hij eens nadenk over wat er met zijn zus gebeurde … Maak die hele procedure van een ‘rechterlijk comité’ openbaar! JG publiceren zelf dat zij georganiseerd zijn zoals de Bijbel het voorschrijft. In hun eigen ‘Inzicht’-boek vertellen zij onder het thema ‘Gerecht, Gerechtshof’ (it-1 blz. 791) dat rechtszaken in een ‘openbare ruimte’ plaatsvonden. Bij JG geschiedt ELKE ‘rechtszaak’, als je dit al al zo zou willen noemen, achter gesloten deuren en zonder pottenkijkers. Eventuele ‘getuigen van de feiten’ worden enkel toegelaten ’tijdens de duur van hun getuigenis’! De opleiding van ‘de rechters’ is quasi nihil en zonder enige vorm van examen of opleiding. Zonder minachtend te willen neerzien op ‘slagers of schrijnwerkers’ zijn dit wel de gemiddelde opleidingsniveau’s die de doorsnee rechters bij JG in een rechterlijk comité hebben.
  Dit heeft dus NIKS te maken met of JG moeten blijven of verdwijnen … dit heeft te maken met de onmenselijke situaties die daar bestaan, waaronder ook het verbreken van de familiale contacten met leden die werden uitgesloten of zich bewust terugtrokken.
  Of JG hun ‘Besturende Lichaam’ als door God aangesteld mogen beschouwen of niet, is niet het punt. Ze doen het! Wat in vraag wordt gesteld is: hoe gerechtvaardigd is het om de kinderen die ze hierin opvoedden en die ‘wakker werden’ en werden uitgesloten op basis hiervan ‘uit te sluiten’? Als dit echt een goddelijk oordeel is, dan moet ik mij hierbij neerleggen. Maar, waarom zou ik niet aan ‘de baard van Sinterklaas mogen trekken’?
  En, inderdaad, als de Paus morgen zou vertellen dat hij een goddelijke openbaring heeft gehad die hem noopt om de Inquisitie terug in te voeren … reken maar dat er heel wat Katholieken zullen zijn die wakker genoeg zijn om dezelfde soort vragen te stellen.
  Ik ben verdraagzaam … maar, dat heeft zijn grenzen. Wat ik niet meer verdraag, dat is de opgelegde onverdraagzaamheid van een religieuze beweging tegenover andersdenkenden. Haal dat scherpe, inhumane kantje ervan af en de religieuze beweging mag zijn gang gaan :-).
  En als ik hiermee tegen Gods schenen zou schoppen, dan hoor ik dat graag van hem, en niet van één van zijn zelfbenoemde boodschappers, en zal ik mij instant verontschuldigen en ‘omkeren’ :-).

  • malakh ahavah schreef:

   De pedofilie-kwestie is zowat het belangrijkste stokpaardje van de anti-JG lobby, en ja het komt voor binnen JG, en er wordt niet altijd correct op geantwoord… Mijn visie hierop is echter dat ook de ouders zelf hier schuldig aan zijn, door uitsluitend naar de ouderlingen te stappen en geen verdere gerechterlijke stappen te ondernemen… Verder moet je natuurlijk ook bedenken dat niet iedereen het als kind doorgeeft dat hij seksueel misbruikt wordt, en dat vaak later in het leven van het slachtoffer naar voren komt. En het is logisch dat je zoekt naar schuldigen van het leed dat je is aangedaan. Maar wees niet “beduveld”, ook in een rechtbank komt niet elke pedofilie-zaak voor (nu meer dan vroeger trouwens, meer nog, vaak is het heksenjacht de dag van vandaag), vooral niet als het het woord van het kind tegen het woord van de volwassene is… Ook onze rechtbank probeert niet zomaar te veroordelen iedereen die ergens van beschuldigd wordt… En gelukkig maar…
   Dat JG het (uitsluitend) als een zonde beschouwen, is ook hun goed recht, ze hebben dan ook geen gerechterlijke verantwoordelijkheid, maar opnieuw vind ik dat je als ouder de natuurlijke respons moet hebben om leed aangedaan aan je kind aan de instanties te rapporteren, die verantwoordelijkheid kan je volgens mij niet in de schoenen schuiven van ouderlingen. En iemand die berouw heeft wordt niet uitgesloten… Waarom zou pedofilie hier zwaarder moeten wegen dan b.v. moord of diefstal?
   Maar mij lijkt het in ieder geval wel schijnheilig dat je zelf wordt uitgesloten voor b.v. hoererij en dan van de daken schreeuwt dat JG niet goed omgaan met pedofilie-zaken.

 12. Belgian Bloke schreef:

  Michael,

  Vroeger heb ik ook nog met ad hominem aanvallen het ongelijk van ’tegenstanders’ proberen te bewijzen. Ik herken mezelf helemaal in de stijl van je relaas. Althans de persoon die ik vroeger was: een als kind in de ‘waarheid’ opgebrachte getuige die het eventjes zou opnemen tegen die van haat, nijd en vergif vervulde afvalligen die nota bene nog eens vaak atheïsten geworden waren. Dat moeten toch wel Satan’s instrumenten zijn !?!

  Maar vraag je af waarom je op de man speelt en de discussie niet voert adhv logische argumentatie. Wees gewoon eens eerlijk met jezelf… zijn er misschien geen inhoudelijke argumenten waardoor je niet anders kan dan terugvallen op zwartmakerij ?

  Het heeft mij veel tijd gekost, maar ik heb door duizenden online getuigenissen en persoonlijke contacten leren inzien dat afvalligen, tegenstanders, inactieven of hoe je ze ook wil noemen niet het predikaat van ‘monster’ verdienen. Een paar uitzonderingen daar gelaten, verdient niemand dat trouwens.

  Ik begrijp evenwel waarom je een vijandsbeeld hebt. Een aantal ex-getuigen zijn inderdaad fanatieke activisten die naar mijn mening veel te heftig van leer trekken. Zo heeft iemand die lavastenen verkoopt (dan weet je wel wie ik bedoel) persoonlijke vrienden van mij teveel zijn anit-boodschap over de getuigen willen opdringen. Met alle respect voor die persoon, maar er bestaat ook zoiets als te geëngageerd zijn. Door dergelijk activisme krijgen ex-getuigen een twijfelachtige reputatie.

  Ik snap trouwens niet altijd hoe iemand die niet langer getuige wenst te zijn, zo veel tijd en energie kan steken in campagnes tegen de getuigen. En het is zoals malakhahavah terecht opmerkt: als je pas na vele jaren toewijding aan een bepaalde zaak doorhebt dat er iets mis is, dan moet je als plots bekeerde tegenstander niet te hoog van de toren beginnen blazen alsof je het licht gezien hebt.

  Maar, geloof het of niet, het merendeel van de grote schare die intussen langs de achterdeur is verdwenen, al dan niet door uitsluiting, zijn niet het zootje ‘atheisten, agnostici en seksueel geobsedeerden’ zoals jij ze voor ogen hebt. Noch zijn het allemaal haatdragende, verbitterde mensen.

  Zelf ben ik intussen ook geen getuige meer in de pure zin van het woord. Ik bezoek wel nog vergaderingen maar ga niet meer in velddienst. Niettemin ben ik nog steeds gelovig en ben ik zelfs veel bewuster bezig met het (proberen) toepassen van bijbelse principes in het dagelijkse leven en in de omgang met anderen. Ik ga bvb geen mensen meer bashen met pikante details uit hun verleden, zoals ik vroeger als rechgeaarde getuige op de barricade al eens waagde. En ik ben in het allerminst haatdragend tegenover getuigen want ze vormen nog steeds 90% van mijn vriendenkring.

  Ik pas dus niet in je rijtje profielen van ‘atheisten, agnostici en seksueel geobsedeerden’ noch ben ik een activist en toch bezoek ik ook de site van oa John Cedars. Dus waar blijft je stelling ?

  Mijn ervaring is dat het bij discussies/confrontaties eerder getuigen zijn die verbitterd zijn en veroordelend uit de hoek komen. Jouw aanval op Patrick Haeck bevestigt dit alleen maar. Toch wil ik je er voor bedanken omdat het voor mij aantoont dat ik de juiste koers gekozen heb, weg van kleingeestigheid en stigmatisatie.

  • malakh ahavah schreef:

   Dag Belgian bloke,
   Zonder dat ik er enig onderzoek naar heb gedaan, dus misschien een beetje bevooroordeeld ben, vind ik het op de man spelen vooral een probleem die in fundamentalistische kringen heerst (eigenlijk zelfs niet alleen religieus)… Al is uiteraard niemand ervan gevrijwaard. Zeker als de emoties hoog beginnen oplaaien. Ik heb door het Internet vooral leren zwijgen… Als ik (vooral op religieus gebied) had gezegd wat ik van plan was te zeggen, dan stopte ik de discussie, omdat ik ervaren heb dat het daarna vooral een welles-nietes discussie werd of een ad-hominem aanval, uiteraard slaagde ook ik daar niet altijd in. Steeds meer begin ik te begrijpen waarom (aldus ik heb gelezen) in de vrijmetselaarsloge niet gediscuteerd mag worden over religie en politiek. Ausloos stelde van fundamentalisten in een artikel uit 2001 in Theologie tijdschrift, dat we fundamentalisten de bijbel uit de hand zouden moeten rukken ;)… Zo ver zou ik niet willen gaan, maar ik ervaar dat vele fundamentalistische gelovigen het moeilijk hebben met andere meningen. Maar ik denk dat veel mensen dat hebben. Nog kort geleden kreeg ik te horen van iemand van een andere mening dan iemand anders dat die andere de “bijbel vervalst”, vreselijk vind ik zo’n uitspraken voor mensen die de bijbel “anders” interpreteren. Ach, misschien ben ik nu gewoon mijn gal aan het spuien :$.

 13. Michael schreef:

  Patrick,
  Je zegt:”Noch ik, noch de mensen die ken als ex-Getuigen zijn ooit gaan postvatten voor de congreshal of een Koninkrijkszaal”
  En het interview dat je gaf aan Panorama aan de ingang van een Koninkrijkszaal in het Gentse ?
  De zoveelste leugen of het begin van Alzheimer?

  Je zegt “Je broers kinderen kunnen bij hun oma aan de overkant van de straat niet op bezoek komen”
  Je weet toch heel goed dat JIJ de oorzaak bent van deze situatie! Heb je het over je broer die je financieel een loer hebt gedraaid omdat hij niet wil bezwijken voor jouw druk?

  IIk heb er geen behoefte aan om het met jou inhoudelijk te hebben over het Besturende Lichaam.
  Volgens je eigen beweringen heb je je 40 jaar laten voeden en verzorgen door deze nederige en loyale broeders zonder dat er een vuiltje aan de lucht was. Maar dan begon je je te amuseren met je kruisboog en dieren te mishandelen waardoor je smaad bracht op Jehovah’s naam. Je kon geen ouderling blijven. Je groot ego lag aan flarden en plotseling was het Besturend Lichaam leugenachtig en als de Farizeeën. En sindsdien ben je als de hond die bijt in de hand van de meester die hem altijd heeft gevoed.

  Je zegt “Mijn ijver vandaag bestaat er niet in om JG te bekladden en te zeggen dat het allemaal pedofielen zijn”
  Neen? Waarom heb je dan in naam van AAWA (de sekte waarvan de oorspronkelijke promotors nu al ruzieënd over de straat rollen ) tienduizenden folders laten drukken met de titel ‘Waarschuwing aan het publiek. Jehovah’s Getuigen en het Misbruik van Kinderen’ waardoor de indruk werd gegeven dat JG een organisatie van pedofielen is.
  Waarom heb je dan deze schandelijke folder in zoveel mogelijk brievenbussen van JG laten deponeren?

  Je zijt heel , heel laag gevallen Patrick.

 14. Michael schreef:

  Malakh ahavah, ik heb begrepen dat jij ook JG hebt verlaten. Maar in tegenstelling tot mensen als Cedars en Haeck, die zich wentelen in de modder van afval en leugen, ben je eerlijk en oprecht gebleven. Om deze reden heb ik respect voor jou.
  Maar ik hoop dat je niet zult blijven verkommeren in dit land van afval en opgedroogde waterputten en terug zult keren naar het bloeiende geestelijke paradijs waarin steeds meer getrouwe lofprijzers van Jehovah zich verheugen. Vorig jaar was er weer een toename van 2,4%.

  • Patrick Haeck schreef:

   Malakh toch … weet je hoe heerlijk een modderbad wel kan zijn?
   Bekijk jezelf en je verrimpelde huid eens in de spiegel … wordt het echt geen tijd om terug te keren naar Gods organisatie?

   Grapje :-).

   Bedankt voor je open geesteshouding!
   Groetjes,
   Pat

 15. Patrick Haeck schreef:

  Goedenavond Michael,

  Bij mijn weten heb ik nooit een interview aan Panorama gegeven. Als er al sprake is van Alzheimer zal het dus niet aan mijn zijde zijn :-).

  Ook leuk dat je geluisterd hebt naar mijn broer. Vanuit het kader van mijn voogdij onder toezicht van de Vrederechter van het 5de Kanton te Gent kan ik hierop niet publiekelijk reageren. Maar als je dat echt wil kan ik je wel tot bij de Vrederechter, Meester Forrier, brengen voor de nodige toelichtingen. Hoe spreken we af?

  Dat je niet wil praten over het Besturende Lichaam is enkel ingegeven door je angst over niet voldoende argumenten te beschikken. Alles wat je hierboven vertelt zou evengoed gezegd kunnen zijn door een lid van Moon die het over de sekteleider heeft die ze altijd ‘goed heeft gevoed’.

  De folder van AAWA heeft in een land met vrije meningsuiting net zoveel recht om verdeeld te worden als de tijdschriften Wachttoren en Ontwaakt. Hoeveel ’traktaatjes’ met leugenachtige beloften over het ‘nabije paradijs’ stak jij zo al in de bus? Als er dingen in de AAWA-flyer staan die lasterlijk zouden zijn dan is er een juridische dienst voorzien in België waar je je klachten kwijt kan en die je kan bijstaan om, zo nodig pro deo, een rechtszaak tegen mij te beginnen. Misschien is het je opgevallen dat ik niet geaarzeld heb om niet AAWA, maar mezelf als ‘verantwoordelijke uitgever’ in elke exemplaar te vermelden. Heb jij ook de moed om even te vermelden wie je echt bent? Ik spreek hier met open vizier. Ik ben ervan overtuigd dat die moed jou hier ontbreekt :-).

  Oh … en wat de toename bij JG betreft … wist je dat JG hierin niet de enigen zijn? Ook de Mormonen en de Evangelische beweging blijven groeien. Sommige bewegingen groeien zelfs sneller dan JG. Is ook dat een bewijs van Gods zegen?

  Je blijft op de man spelen, Michael, in plaats van inhoudelijk even ter zake te komen. Ik waardeer wel je moed om met ‘een afvallige’ in discussie te willen gaan. Je methoden zijn wat bedenkelijker :-), maar goed geprobeerd.

  Het ga je goed in je ‘geestelijke paradijs’!
  Groetjes,
  Patrick (trouwens mijn echte naam :-))

  • Marcus Ampe schreef:

   Hier wordt gesproken over “Hoeveel ‘traktaatjes’ met leugenachtige beloften over het ‘nabije paradijs’ stak jij zo al in de bus? “. Persoonlijk ben ik te druk met andere zaken en mijn eigen kerkgenootschap om te weten welke die traktaatjes van die Belgische JG wel zouden kunnen zijn. (Ik heb ze niet in de bus gekregen. Maar de traktaten en/of folders die ik van de officiële websites van de JG-organisatie ken lijken wel in overeenstemming te zijn met de Bijbel. Dus zie ik niet war het probleem zou zitten. Natuurlijk voor niet gelovigen kunnen zulke hoopvolle gedachten van een vredevolle wereld hun larie en apekool lijken. Zij die niet in God geloven, zullen natuurlijk niet geïnteresseerd zijn in Zijn Woord en het aldus ook niet volgen.

   Indien u niet gelooft in een mogelijk toekomend paradijs is dat uw volste recht, maar dat geeft u nog niet het recht om anderen te verbieden daarin te geloven.

   Over wat er in de Bijbel staat hoeft een gerecht zich niet uit te spreken en wat mensen wensen te geloven, of het nu in monsters, heksen, duivels, goden, buitenaardse wezens is, of als zij er zelfs op zouden staan om te geloven dat de aarde plat is, moeten zij dat gerust kunnen of mogen doen, ook al mogen wij er anders over denken. Dat is het recht van vrije meningsuiting.

 16. Michael schreef:

  Patrick, ik kom nog eens terug op je bewering “Noch ik, noch de mensen die ik ken als ex-Getuigen zijn ooit gaan postvatten voor de congreshal of een Koninkrijkszaal”.
  Inderdaad, je hebt gelijk, je gaf geen interview aan Panorama aan de ingang van een Koninkrijkszaal in het Gentse. Maar waarom vertel je dan niet dat het interview werd afgenomen door een reportageploeg van VTM. Ik wil je herinnering wel wat opfrissen. Je had aan de interviewer verteld dat ‘niemand van de Getuigen bij het verlaten van de Koninkrijkszaal naar jou zou wuiven. Toen er iemand toch zwaaide werd je rood tot achter je oren. Begint het nu te dagen?
  Wat jouw lasterfolder betreft, het is opmerkelijk dat je trots bent omdat jouw naam op de folder vermeld staat. Blijkbaar heb je nog altijd dezelfde instelling. Je vindt jezelf heel belangrijk. Je denkt dat alles rond jou draait. Toen aan het licht kwam dat je je amuseerde met het doorboren van de hals van onschuldige eenden met pijlen uit je kruisboog lag je ego aan diggelen. En sinds je geen ouderling kon blijven voelde je je niet langer belangrijk meer en uiteindelijk heb je je aangesloten bij de sekte van tegenstanders van Gods volk. Omdat jouw naam nu prijkt op een lasterblaadje voel je je weer belangrijk.
  Je vraagt me ook ‘Heb je de moed om even te vermelden wie je echt bent?’ Wat een vreemde vraag. Je gaf toch altijd te kennen mij en mijn zus te kennen. Of was dat je zoveelste leugen?

 17. Patrick Haeck schreef:

  Dag Michael,
  Je bent duidelijk boos. En dat begrijp ik. Ik ben zelf lang genoeg JG geweest om me in jouw gevoelswereld te kunnen verplaatsen. Wat hoop je te bereiken met al jouw geladen commentaren? Mij te doen inzien dat JG ‘de waarheid’ hebben en dat zij ‘Gods organisatie’ zijn? Dat het ‘Besturende Lichaam’ van JG Gods hedendaagse profeet op aarde is?
  Door op de man te spelen zal je weinig bereiken, Micha. Als je ooit denkt over argumenten te beschikken die me kunnen terugbrengen naar ‘Gods kudde’, aarzel dan niet mij te mailen. Vermits ik voel dat jouw moddergooien niet zal ophouden en jij op dit ogenblik vooral geïnteresseerd bent om mij eens goed aan te pakken … wel, ik pas. Het ga je goed, Michael.

 18. anoniem schreef:

  Mijnheer Michael,
  Ik ken u niet en wil u ook niet kennen!
  De reden; omdat ik altijd geleerd had dat JG in Jezus zijn voetsporen dienden te lopen,m.a.w. geen kwaadspreken,met liefde zonden toedekken,vergevingsgezind zijn etc.
  Helaas als ik jullie discussies tracht te volgen,merk ik alleen maar dat u gekwetste mensen die jullie organisatie hebben verlaten alleen maar na-trapt en dieper in de put duwt!
  Ik wist niet dat Jehova-getuigen dat deden en ik dacht altijd dat jullie vredelievende mensen waren! Op deze manier, stelt u de organisatie in een zeer slecht daglicht, mensen hun fouten openlijk op internet opensmeren?! Vind ik laf! Er zijn mensen die afgevallen zijn,anderen die uitgesloten zijn terecht en onterecht, maar ik merk bij deze dus ook dat er valse broeders zijn in jullie organisatie! Denkt u perfect te zijn? Schaam u man!!

 19. Michael schreef:

  Patrick, ik ben helemaal niet boos en ben ook niet aan het moddergooien. Niet één van de feiten die ik in mijn commentaren heb vermeld heb je kunnen ontkrachten, Je hebt in de afgelopen jaren getoond een kampioen moddergooier te zijn door al de magazines en rioolbladen af te lopen om met je leugenachtige en wilde verhalen te leuren.
  Om die reden is het mijn bedoeling er voor te zorgen dat er van jouw geloofwaardigheid niets overblijft EN twijfelende brs en zrs die wanhopig op allerlei sites ronddolen te waarschuwen voor de slinksheid van “goddeloze mensen en bedriegers die van kwaad tot erger voortgaan, terwijl ze misleiden en worden misleid” 2 Tim 3:13.

  • anoniem schreef:

   Ik dacht dat jullie vredelievende mensen waren die in Jezus’ voetsporen liepen?
   Maar door afgevallen Getuigen v Jehovah door het slijk te sleuren bewijst u het tegendeel,ik vind het beschamend dat u fouten uit het verleden van deze mensen openbaar maakt op internet!
   Als u met modder gooit naar hen,moet u kunnen verdagen dat ze teruggooien,of denkt u dat u God bent?In de bijbel staat toch; oordeel niet zodat u zelf niet geoordeeld wordt?
   Op deze manier trekt u geen mensen aan in uw organisatie,maar stoot u ze af!

 20. Michael schreef:

  Anoniem, aandoenlijk hoe je je voor de zielige kar laat spannen van iemand die zelf met de staart tussen de benen is afgedropen. En je moet de zaken niet op zijn kop zetten!
  JG zijn bijzonder vredelievende mensen die in Jezus’ voetstappen treden. De man uit Oostakker heeft JG nu al verschillende jaren op slinkse wijze met zijn lasterlijke en wilde verhalen bij allerlei magazines en rioolbladen door het slijk gesleurd. Hij maakt misbruik van het feit dat JG de raad van Jezus toepassen “Als een goddeloze op uw rechterwang slaat keer hem dan ook de andere toe”
  Ik persoonlijk geef grif toe, mijn rechtvaardigheidsgevoel maakt het me moeilijk om die raad toe te passen en ik zal slinkse lasteraars aan de kaak blijven stellen en hun geloofwaardigheid blijven onderuit halen. Bij zijn eerstvolgend slinks mediaverhaal heb ik nog een paar interessante verslagen, o.a. een verslag van Vogelbescherming Vlaanderen met als titel “Eendenverdriet”.

  Overigens, moest Jezus in onze tijd op aarde zijn, dan zou hij waarschijnlijk de anti-JG lobby aan de kaak stellen met “Wee u huichelaars, witgekalkte graven, die zelf niet het leven zult ontvangen, en probeert om anderen in uw rampspoed mee te sleuren, slangen, addergebroed” Mattheus 23.
  Zo, anoniem, open je misleide ogen!.

 21. Michael schreef:

  Malakahahavah, Belgian Bloke, alhoewel jullie niet meer aktief zijn geeft Jehovah nog heel veel om jullie omdat jullie in het verleden ongetwijfeld liefde voor zijn naam hebben getoond. Zoals het studieartikel in de Wachttoren van deze week duidelijk maakt is het nu de tijd om terug te keren tot onze liefdevolle Vader en tot de gemeente waar we veilig zijn in deze laatste dagen.

 22. anoniem2 schreef:

  Mijnheer Michael,ik word door niemand misleid,en ben aan geen enkele organisatie verbonden,
  ben dus neutraal,het stoort mij gewoon dat u zo vlug over anderen een oordeel weet te vellen.
  Zelfs over mij?! dat ik mij voor de zielige kar laat spannen van iemand die ‘met staart tussen de benen is afgedropen’?Sorry maar ik weet niet waarover u het hebt hoor,ik kan gewoon geen onrecht verdragen;uw woede is duidelijk voelbaar als ik lees wat u allemaal zegt,bent u zeker dat u Getuige van Jehova bent?U zegt ook als een goddeloze u slaat op uw linkerwang,keer dan uw rechterwang toe,wel dat heb ik letterlijk toegepast in mijn leven met als gevolg dat mijn leven gebroken is en moet vechten om mij er mentaal en fysiek door te sleuren.Dit heb ik te danken aan mensen die net zoals u klaarstonden met te oordelen zonder te luisteren naar wat ik te zeggen had en zonder te helpen,en zo is mijn leven daardoor voorgoed gebroken!

 23. Belgian Bloke schreef:

  Michael,

  Bedankt voor de uitnodiging maar in tegenstelling tot u onderscheid ik eigenlijk 3 zaken: 1) God 2) mensen 3) organisatie/religie.
  Terugkeren naar onze Vader, is niet nodig omdat ik Hem en zijn zoon nog nooit de rug heb toegekeerd. En de ‘gemeente’ staat voor mij gelijk aan mensen die samen god eren. Ik heb de behoefte om mijn geloof in een god met anderen te kunnen delen. En om die behoefte een zekere invulling te geven, ga ik nog af en toe naar de vergaderingen, ook al geloof ik de helft van de doctrine niet meer.
  Voor getuigen zijn God en de gemeente echter onlosmakelijk gekoppeld aan de organisatie. Zeg gerust maar dat de organisatie haast synoniem staat voor God. En dat is voor mij voltooid verleden tijd.
  Ik zie het mooie in God en het mooie in oprechte, godvrezende mensen. Maar ik heb lieve, integere mensen van zodra ze tot de harde kern gingen behoren (pionier/dienaar/ouderling), te vaak zien veranderen in enggeestige, arrogante, veroordelende robotjes die blindelings orders uitvoeren van bovenaf en dat was voor mij het signaal dat het achterliggende systeem niet deugt. Religie als organisatie hoeft in wezen niet meer voor mij. Voor mij zitten er in alle religies trouwens goede mensen.

  Ik ben overigens blij dat je het wachttorenartikel van vorig weekend aanhaalt. In paragraaf 16 staat de oproep om inactieven te helpen. Zelf ben ik al jaren inactief, maar denk je dat ik ook maar één keer een zogenaamde herder gehoord heb ? Een warme organisatie heet dat dan. De enige mensen die mij een warm gevoel gegeven hebben, zijn juist de alledaagse, ‘slabakkende’ verkondigers die niet tot de hiërarchie behoren. En dat bedoel ik met de mensen, de gemeente. Die blijven belangrijk voor mij en aan hen klamp ik mij vast, maar niet aan een organisatie waar ‘actief’ zijn enkel nog gereduceerd wordt tot pastel gekleurde traktaatjes aan de mensen verspreiden en waar enkel nog de harde cijfers tellen.

 24. Belgian Bloke schreef:

  aansluitend op mijn opmerking over de goddelijke status van het BL, ook dit weekend een uitspraak in de wachttoren die niets aan de verbeelding over laat:

  De instructies die we dan van Jehovah’s organisatie krijgen, kunnen menselijk gezien vreemd of ongewoon lijken. We moeten allemaal bereid zijn om alle instructies die we krijgen op te volgen, of ze nu uit strategisch of menselijk oogpunt verstandig lijken of niet.

  (wt 15 nov 2013 pag 20 § 17)

  zegt toch genoeg, niet ?

 25. Michael schreef:

  Belgian Bloke, je opmerking i.v.m.het opvolgen van instructies legt de vinger op de wonde. Zij die hun vertrouwen hebben verloren in de “Getouwe en Beleidvolle slaaf” zijn meestal mensen die allergisch zijn voor het opvolgen van instructies. Iemand die moeite heeft met instructies is dikwijls iemand die niet nederig is. Gebrek aan nederigheid maakt dat iemand geen aandeel meer heeft aan de prediking.
  Ik hoop dat je tegen de tijd dat Gog van Magog zijn aanval op Jehovah’s volk inzet je denken hebt veranderd en je allergie voor instructies hebt overwonnen en je vertrouwen niet zult stellen op ‘vleselijke’ mensen als Cedars en zijn meeloper Pat maar op Jehovah;s naam en dat je zult luisteren naar de instructies die hij via de ‘getrouwe slaaf’zal geven.

 26. Belgian Bloke schreef:

  Beste Michael,

  Je rethoriek is heel herkenbaar. Ik kan vanuit de JG gedachtengang heel goed begrijpen dat je iemand die het BL niet langer volgt, klasseert als ‘niet nederig’ maar ik voel mij niet aangesproken. Ik ben wel allergisch, maar niet aan wat je beweert. Alles staat of valt met perceptie. Voor jou is het BL een instrument van God, voor mij niet. Daar kan je oeverloos over discussiëren. Als iemand in Noord-Korea het regime en zijn instructies verwerpt, kan dat voor een andere Noord-Koreaan idd op een gebrek aan nederigheid en toewijding wijzen.

  En wat betreft prediking: het goede nieuws bekend maken is een ruim begrip en ik probeer de instructie van Jezus op mijn manier een eigen invulling te geven. In de eerste plaats in kleine dingen christelijke principes proberen toepassen, hulpbehoevenden helpen, met medemensen over God/geloof praten… dat is ook een getuigenis.
  Dan hoor ik je al denken: hoe kan het goede nieuws zonder de JG aanpak dan over gans de aarde gepredikt worden ? Heel eerlijk heb ik daar geen antwoord op.

  Wat ik wel weet is dat de ‘wereldwijde’ prediking van de getuigen bijlange niet zo wereldwijd is als ze laten uitschijnen. In het jaarboek-overzicht is er sprake van 30 andere landen waar het getuigenwerk verboden is. Dat ene lijntje in de tabel representeert eventjes 2 miljard mensen. Aantal verkondigers in die 30 landen: net geen 40.000. Komt op 1 verkondiger per 50.000 mensen. Dat zijn 2.000.000.000 mensen die zeg maar zo goed als onwetend zijn over de getuigenboodschap.
  Om er nog maar wat cijfers bovenop te gooien: *dagelijks* worden er gemiddeld 360.000 baby’s geboren, grotendeels in die landen waar er relatief weinig getuigen zijn, zoals Azië en de Maghreb landen. Dan lijkt het *jaarlijks* aantal dopelingen van rond de 260.000 plots wel héél klein. Met een netto-toename van om en bij de 160.000 (gem.aantal verkondigers) lopen de JG de groei van de wereldbevolking gewoon hopeloos achterna. Om nog meer een idee te geven over de inefficiëntie van de getuigenprediking: er is welgeteld 1,8 miljard uur prediking nodig voor die toename van 160.000 verkondigers. Reken en tel: 11.250 uur of 468 dagen per nieuwe verkondiger. En dan zitten er bij die 160.000 verkondigers een vrij groot aantal 2e en 3e generatie kinderen die als getuige zijn opgebracht (en dus niet het rechtstreekse resultaat zijn van deur-tot-deur prediking) waardoor die toename van 160.000 eigenlijk nog een te optimistisch beeld geeft.

  Het effect van prediking à la Wachttoren is op zijn zachtst gezegd dus bijzonder gering. Die specifieke invulling van dienst voor God laten voor wat het is, is voor mij dus gewoon een kwestie van gezond verstand. Ik kies ervoor mijn tijd beter te spenderen door te investeren in mijn gezin oa.

  Als jij je geroepen voelt de zaterdagmorgen de ene gesloten deur na de andere af te lopen omdat Brooklyn/Walkhill dat zo oplegt, go ahead. Als je je daardoor beter voelt, waarom niet ? Ja, er zijn intussen nieuwere vormen van prediken zoals telefoongetuigenis en het Manhattan project standje die je nu in stations ziet opduiken. Maar hoeveel getuigen doen aan deze vorm van getuigenis ? En hoeveel mensen komen er uiteindelijk op het boekenkarretje af ? In Gent in ieder geval geen luis.

  Ook het achterliggende idee van de prediking vind ik verwerpelijk. Als je geen getuige bent; word je niet gered.

  *** w93 1/10 blz. 19 par. 14 „Doorvors mij, o God” ***
  14 Er zijn miljarden mensen die Jehovah niet kennen. Velen van hen beoefenen in onwetendheid dingen waarvan Gods Woord aantoont dat ze goddeloos zijn. Indien zij in deze handelwijze volharden, zullen zij tot degenen behoren die gedurende de grote verdrukking omkomen

  Je zal maar op een berg ergens in Afghanistan wonen en nog nooit van getuigen gehoord hebben: dikke pech, je wordt vernietigd! Ziekelijk…

  En jij veroordeelt een ander niet mee te willen draaien in dit predikings-concept ?

  Ik hoop voor je dat je – al dan niet als getuige – als christen mag blijven groeien. Groeien tot iemand die minder op de man speelt en meer Jezus’ aard weerspiegelt.

  • Marcus Ampe schreef:

   Hier wordt gesteld: ” hoe kan het goede nieuws zonder de JG aanpak dan over gans de aarde gepredikt worden ?” Heel eenvoudig, kijk maar eens rond. Over de gehele aarde zijn er verscheidene predikers dag in dag uit volop bezig met het verkondigen van Gods Woord. De JG denken misschien at zij de enigen zijn die dat doen, maar dat is een zinsbechoocheling waar hun dicterend orgaan hun dat zodanig veelvuldig heeft voorgeschoteld dat de meesten dat werkelijk ook geloven. Gelukkig kunnen wij over de gehele aarde heel wat mensen vinden die helemaal geen JG getuige zijn (zoals ik ondermeer) die weldeglijk het Goede Nieuws op verscheidene manieren proberen te verspreiden.

 27. Michael schreef:

  Bloke, het is duidelijk dat je je geest hebt laten vergiftigen door afvallige sites af te dweilen. Dat blijkt uit je argumentatie en de cijfers die je gebruikt om de nutteloosheid van het predikingswerk van JG te illustreren. Allemaal rechtstreeks overgenomen van sites die gebruikt worden door de anti-JG lobby.
  Maar het feit blijft dat JG Jezus’ gebod gehoorzamen “Gaat daarom en maakt discipelen uit alle natiën” Mattheus 28:19,20.
  Het siert iemand niet als hij zelf de moed en nederigheid niet heeft om Jezus’ gebod te gehoorzamen, dan gaat af geven op degenen die zich wel gewetensvol inspannen om op allerlei manieren het goede nieuws bekend te maken.
  Wat je vergeet is dat Jezus zei dat dit goede nieuws op de gehele bewoonde aarde ’tot een getuigenis’ (niet tot een bekering) zou gepredikt worden. En dat de weg die naar het leven voert smal is en dat weinigen die weg vinden.
  Wat de getrouwe slaaf betreft, waar je zo laatdunkend over doet, deze getrouwe en toegewijde mannen doen alles om Jezus’ opdracht uit te voeren.
  Maar ik begrijp wel dat mensen zoals jij kritisch worden omdat ze hun kijk op de getrouwe slaaf en hun gebrek aan moed en nederigheid om aan het predikingswerk deel te nemen op die manier kunnen rechtvaardigen.

 28. Belgian Bloke schreef:

  Beste Michael,

  Niet dat ik verwacht dat je me gelooft, maar de cijfers zijn iets die me al van kindsbeen af boeien. Ik had geen externe bronnen nodig om jaren terug reeds mijn conclusies te trekken.

  Je beweert dat ik alles rechtstreeks heb overgenomen van anti-jg sites. Interessant dat je dat zegt. Om zoiets te kunnen beweren, kan het niet anders dan dat je zelf dergelijke sites grondig hebt zitten nalezen en ben je bijgevolg ongehoorzaam aan je geestelijke ‘moeder’ die je hier met veel geestdrift zit te verdedigen. De ‘beleidvolle slaaf’ is toch duidelijk over het bezoeken van afvalligen-sites en het in discussie gaan met dissidenten ?

  Veel succes nog met het goede nieuws dat er miljarden onwetenden zullen vernietigd worden.

 29. Michael schreef:

  Bloke, ik stel vast dat je me een schuldgevoel wilt bezorgen zonder inhoudelijk te reageren op mijn argumentatie i.v.m. de opdracht die Jezus heeft gegeven om het goede nieuws bekend te maken. Begrijpelijk als men geen pijlen meer op zijn boog heeft. Ook deze wanhoopstactiek heb je afgekeken van de moderators van de sites die ons bestrijden en die het hebben over ‘ongehoorzaamheid aan moeder’ als ze geen antwoord hebben op een goed onderbouwde argumentatie van een poster.
  Bloke, ik weet ondertussen wie je bent. Je hebt dat te danken aan een engelstalige blog waar je ook commentaren op hebt geplaatst. Maar maak je niet ongerust. Ik hoop dat je zelf gaat inzien dat je een rampzalige weg bent ingeslsagen en dat de vogelvanger uit Psalm 91 je heeft verschalkt en dat Jehovah, de barmhartige en liefdevolle Herder er verlangend naar uit ziet om zijn verloren gelopen schapen weer in zijn armen te sluiten.

  • malakh ahavah schreef:

   Michael… Enerzijds reageer je inderdaad als een die hard Jehovah’s getuige, maar aan de andere kant begeef je je wel op stukken van het internet die op zijn zachtst door het besturend lichaam worden afgekeurd, al dan niet verboden. Je veroordelende theologie stuit mij ook tegen de borst, Baumarchais (dacht ik) zei ooit dat lof waardeloos is waar kritiek verboden wordt. En dat is nu net wat ik in veel fundamentalistische groeperingen terugvind, al dan niet christelijk. Uiteraard zitten er “leugens” tussen, of niet vanzelfsprekende ervaringen, maar dat wil niet zeggen dat men alle bekommernissen van ex-JG de rug moet toekeren als anti-JG propaganda. Je spreekt over het goede nieuws, maar Bloke heeft al aangeduid dat het “goed” nieuws met een wrang smaakje is, want als je dat “goede nieuws” niet accepteert word je vernietigd. 7 miljoen mensen die gered worden op 7 miljard mensen, zou als een serieuze genocide kunnen beschouwd worden. Anderzijds stel je bijna als bewijs voor de waarachtigheid van JG hun prediking, maar zij zijn niet de enige die “prediken”. Meer nog, zo goed als alle christenen die ik ken dragen hun geloof uit. De evangelisten b.v. worden zo genoemd naar hun evangelisatiedrang, en ze groeien dan ook sneller dan de JG. In de Katholieke theologie acht men “openbaring” onmogelijk als men niet van zijn geloof getuigt.
   Meer nog, hier op mijn blog heb ik een vergelijk in cijfers gegeven tussen Katholieken in Duitsland en JG wereldwijd: http://malakhahavah.wordpress.com/2012/07/06/katholieke-kerk-nog-lang-niet-dood/
   Dat dus de hoer op droge wateren zit in de interpretatie van JG is dus nogal relatief.
   Ook zoals je misschien al hebt gezien heb ik de vroege bijbelstudenten danig bestudeerd, en weet je dat Russell wat jij verkondigt, helemaal geen goed nieuws noemde? Lees b.v. studie 6 uit het eerste deel van the studies in the scriptures.

   Er zijn dan ook veel redenen waarom ik geen JG (meer) kan of wil zijn. De belangrijkste is de botsingen over geloofspunten, met name dan de eschatologie van JG waar ik helemaal niet achtersta, en waarvan ik vind dat ze niet goed op de hoogte zijn van de geschiedenis waarin het werd geschreven.

 30. Belgian Bloke schreef:

  Leuk. Als je dan toch weet wie ik ben, dan kun je me deze zomer op het congres aanspreken als we elkaar zouden kruisen.
  Je blijft denken dat ik al mijn mosterd op anti-jg sites haal. Het is niet omdat ik bepaalde anti-jg sites frequenteer en er zaken op post (iets wat ik trouwens ook nooit ontkend heb), dat mijn ideeën vandaar komen. Ik vind er wel bevestiging.
  Je zegt dat ik ontwijk wat betreft Jezus’ opdracht… dat heb ik in een eerdere post hierboven al lang beantwoord hoor, nl ‘Dan hoor ik je al denken: hoe kan het goede nieuws zonder de JG aanpak dan over gans de aarde gepredikt worden ? Heel eerlijk heb ik daar geen antwoord op.’
  Maar nogmaals: er zijn alleen al cijfermatige argumenten genoeg voor mij om te weten dat ook de getuigen het goede nieuws NIET over gans de aarde bekend maken ook al is het enkel maar tot een ‘getuigenis’.
  Van ontwijken gesproken en ook al zou ik de countervraag ergens anders opgepikt hebben: waarom bezoek je eigenlijk anti-jg sites terwijl de beleidvolle slaaf dit sterk afraadt ?
  Een fijne dag nog

 31. Michael schreef:

  Belgian Bloke,
  Ben heel blij dat je deze zomer het congres zult bezoeken. Het toont aan dat je nog altijd het verlangen hebt naar het geestelijk voedsel dat door de ‘getrouwe slaaf’ beschikbaar wordt gesteld. En wie weet zullen we elkaar daar ontmoeten.
  Je hebt het recht om te stellen dat de Getuigen het goede nieuws NIET over gans de aarde bekendmaken maar je hebt geen gelijk. Waarschijnlijk zul je Paulus’ woorden in Kolossenzen 1:23 dat ‘het goede nieuws in heel de schepping onder de hemel was gepredikt’ eveneens met een korreltje zout nemen.

  Je huidige situatie, en ook die van Samuël, toont aan dat de raad van de Slaaf om sites van afvalligen te mijden heel verstandig is en getuigt van liefdevolle bezorgdheid voor het geestelijk welzijn van de schapen. Waarom ik het dan toch doe? Het antwoord vind je in Jakobus 1:19,20
  “Mijn broeders, indien iemand onder u door misleiding van de waarheid is afgebracht en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van de dwaling van zijn weg doet terugkeren, zijn ziel van de dood zal redden en een menigte van zonden zal bedekken”.
  Ik ben heel gelukkig dat ik reeds enkele, op deze sites verloren schapen, heb kunnen helpen om terug te keren tot onze liefdevolle Vader en tot de gemeente waar we veilig zijn in deze laatste dagen. Het is mijn oprechte hoop dat ik misschien ook jullie ga kunnen helpen.

 32. Belgian Bloke schreef:

  Ik twijfel er niet aan dat je met je wijze van dialoog voeren veel mensen zal kunnen helpen 🙂

 33. Iniedersbelang schreef:

  Hi Michael,
  Kan je me op volgende vragen antwoord geven?

  Waar kan ik de vele terminologieën van het Wachttorengenootschap terugvinden in de originele Hebreeuwse en Oud Griekse teksten zoals opzieners, hulppioniers, een besturend lichaam, Koninkrijkszalen en dergelijke? Waar vermeldde Jezus in de Schrift dat Zijn Gemeente ongeveer 1900 jaar zou dwalen of verduisterd zou zijn om dan ineens in 1874 op aarde door Charles T. Russell verlicht te worden? (Is dit niet Jezus de Titel ontnemen dat Hij het was die Het Licht in de wereld kwam brengen omdat Jezus Christus Het Licht is?) (Is dit geen gevaarlijke antichristelijke houding door een aardse organisatie Goddelijkheid toe te schrijven?)
  Waar staat in de Bijbel dat er in de eindtijd mensen zouden optreden die Jezus Christus van zijn Godheid zouden beroven om dit zelf op te eisen?

  En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt.(Matt 24: 14) Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift.
  Jehovah’s Getuigen prediken in bepaalde landen weinig of zelfs niet. Wil dit zeggen dat Jehovah 2 miljard mensen of een derde van de wereldbevolking zal doden omdat ze toevallig in het verkeerde deel van de wereld geboren zijn. Laat dit ene feit echter niet aan UW aandacht ontgaan, geliefden, dat bij Jehovah één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. Jehovah is niet traag ten aanzien van zijn belofte, zoals sommigen traagheid beschouwen, maar hij is geduldig met U, omdat hij niet wenst dat er iemand vernietigd wordt, maar wenst dat allen tot berouw geraken. (2 Petrus 3:8-9) Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift & Wachttoren van februari 2006.
  In 1975 werd de wereldbevolking op ongeveer 4 miljard mensen geschat. Momenteel zijn dat er reeds 7 miljard. Het Wachttorengenootschap insinueerde dat Armageddon in 1975 zou losbarsten . Nu 40 jaar later is de aanwas van de bevolking met 3 miljard toegenomen. Hoe langer Armageddon uitblijft, hoe meer slachtoffers. Hoe kunt u Petrus zijn redenering rijmen “dat Jehovah niet wenst dat hij iemand dient te vernietigen” met deze enorme bevolkingstoename?
  Elke dag groeit de wereldbevolking gemiddeld met 200.000 mensen, doch de groei van actieve Jehovah’s Getuigen slechts met ongeveer 225 à 300 (volgens hun cijfers). Dit wil zeggen dat voor elke dag, dat Armageddon niet uitbreekt, Jehovah 200.000 meer mensen zal moeten vernietigen. Is dit wat Petrus schreef?

  Waar vindt je ergens in de Bijbel dat het geloof in “nieuw licht” rechtvaardigt: “op basis van hoop op het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, voor ver in het verleden liggende tijden heeft beloofd” (Titus 1:2) Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige schrift? Wat de Wachtoren schrijft (15 april 1982 blz. 31 par. 20) heeft niets te maken met de interpretatie van “nieuw licht” ,(“Ja, er is „licht . . . opgegaan voor de rechtvaardige” (Ps. 97:11). Spreuken 4:18 gaat in vervulling doordat „het pad van de rechtvaardigen” als een licht is dat steeds helderder schijnt. Indien er soms wat wijzigingen moeten worden aangebracht, draagt dit onveranderlijk tot een verbeterde positie bij. “), maar met het pad des Lichts en het pad der Duisternis (Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den volle dag toe).
  Stelt u bent ouder van een kind dat gestorven is omdat het een transplantatie nodig had in 1970.
  De Ontwaakt van 22/12/1949 beschrijft transplantaties als “wonderen van de moderne operatie”.
  De Wachttoren van 15/11/1967 blz. 702-704 schrijft dat “verlicht door God’s woord Gods volk begrepen heeft dat transplantaties tegen goddelijke principes zijn en kannibalistisch”.
  De Wachttoren van 15/03/1980 blz. 31 schrijft :“Er is geen bijbelse nadrukkelijke opdracht die het nemen van andere menselijke weefsels verbied. Het is een zaak voor persoonlijke beslissing.”Russell schreef in de Zion’s Watchtower van feb. 1881 blz. 3188: “Als we een mens zouden volgen zou het ongetwijfeld anders met ons zijn; ongetwijfeld zou het ene menselijk idee strijdig zijn met het andere en iets dat licht is één of twee, of zes jaar geleden zou nu worden beschouwd als duisternis; … Maar met God zijn er geen variabelen, noch het draaien van schaduw, en zo is het met de waarheid; elke kennis of licht dat van God komt moet zo zijn als de auteur. Een nieuwe kijk op de waarheid kan nooit een vroegere waarheid tegenspreken. “Nieuw licht” dooft nooit het oudere “licht”, maar voegt eraan toe… “
  Hoe voelt u zich als ouder?
  Wanneer een doctrine wijzigt en vervolgens weer terug gaat naar de oorspronkelijke positie, hoe kan dit dan een bewijs zijn van steeds helderder licht?

  Het Wachttorengenootschap heeft een ernstig probleem met kindermisbruik. Hoewel de Jehovah’s Getuigen pedofilie veroordelen, beschouwen ze dit nog steeds als ‘een zonde’ die intern wordt afgehandeld door de eigen kerkrechtbank. In 99,99% van de gevallen wordt géén aangifte gedaan bij de politie en wordt een ‘berouwvolle pedofiel’ gewoon behouden binnen de gemeenschap. De gemeenschap wordt ook niet op de hoogte gebracht van het feit dat er zich iemand in hun midden bevindt die zich vergreep aan één of zelfs meerdere kinderen. Het is nodeloos te vertellen dat dit beleid resulteert in ‘het paradijs voor pedofielen’.
  Hoe denkt u hierover?
  In dit verband, wat vindt u van de “twee getuigen” regel: indien er geen twee getuigen zijn van dit misbruik, moet dit niet aan de politie aangegeven worden, maar moet de zaak “in Jehovah’s handen” blijven?

  In 1992 ging het Wachttorengenootschap een NGO deelgenootschap aan met de VN, niettegenstaande de tientallen jaren die besteed werden aan de veroordeling van de VN als het scharlaken gekleurde wilde beest van Openbaring, en dit tot mei 2001.
  Wat vindt u van deze hypocriete huichelarij?

  • Aiaiai schreef:

   Hallo,
   Ik zit goed in mijn vel, ben niet getraumatiseerd, heb nooit het besturend lichaam ervaren als doortrapte manipulators en de hele gemeenschap als slachtoffers. Voor mij zijn het gewoon mensen die ijverig willen doen waarvan ze denken dat ze moeten doen. Ja. Er gebeuren fouten. Ja, het duurt soms lang voor het voor de hand liggende, gewoon gezien en erkend wordt. So what? Intussentijd heb ik de bijbel en mijn geweten en kan ik net als de Bereërs dingen checken. Je pense, donc je suis. Ik hou van het leven en ik hou van mensen., zou niemand direct of indirect pijn willen doen, al zal dat toch ook eens gebeuren. Mocht het gebeuren, wil ik daarop aanspreekbaar zijn. Bij jou Patrick, mis ik dat heel erg. Hoe meer ik las, hoe meer ik dacht “hij was waarschijnlijk fanatiek als ouderling en nu is hij even fanatiek. Hij heeft zijn perceptie van dingen en iedereen moet die delen, al verpakt hij het als ‘zorg’. Ik denk dat hij in feite dominant is.” Enfin, dat kwam zo aan gedachte bovendrijven. Wat mij echter meer tegen de borst stuit, is het feit, dat andermans proces absoluut geen erkenning of ruimte krijgt. Ook in de gevallen van pedofilie ligt de focus op het niet aangifte doen bij bv politie…Los van het feit dat ik wel een geval ken waar aangifte werd gedaan, wil ik wijzen op respect voor de keuze van het slachtoffer bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik lees dan enkel wat Patrick vindt dat moet. In die zin staat men aan de zijde van de dader en niet het slachtoffer. Het slachtoffer verdient in eerste instantie aandacht en diens keuze en dan een herstelproces waarin het best kan dat de dader daarin een rol speelt in de zin van het opnemen van eigen verantwoordelijkheid. Doorverwijzing naar instanties vraagt kennis van naar wie doorverwezen wordt. Niet alle hulpverleners kunnen echt werken met slachtoffers van seksueel misbruik en ook het gerechtelijke apparaat kan “bij gebrek aan bewijzen” niets doen. dat zijn feiten. Punt.
   Ik zeg altijd : wat iemand zegt en doet, zegt in eerste instantie iets over degene die het zegt. Niet over de ander.

   • malakh ahavah schreef:

    dag Aiaiai,

    Ik heb dit jaar een paper moeten schrijven over de Mennonieten, en even heb ik getwijfeld mijn paper “De gelijkenis tussen mennonieten en Jehovah’s getuigen” willen noemen, zoveel gelijkenis vond ik tussen deze twee groeperingen, waarvan de oorsprong van de eerste dateert uit de 16de eeuw. Mijn visie, en dat was het ook als Jehovah’s getuige al, is dat vele fanatieke JG, fanatieke anti-JG maken. Zelf ben ik nooit fanatiek geweest in mijn geloof. Ik ben er ook niet in geboren, dus toen ik erin kwam, waren al mijn vrienden wereldse mensen, en ja we hebben heel wat afgediscuteerd over geloof, zonder elkaar te willen overtuigen, maar het bleven wel mijn vrienden, en velen zijn het gebleven doorheen mijn tijd als Jehovah’s getuige… Dan moet je relativeren… De tijdschriften en de boeken worden geschreven door mensen die voltijds in het geloof aanwezig zijn, vaak opstaan, eten, werken en slapen met Jehovah’s getuigen zonder nog veel mensen van buiten te zien of te spreken, of het is in de velddienst, dan is het gemakkelijk om zo’n fel standpunt aan te nemen zoals vaak wordt weergegeven in de tijdschriften. Mensen die nog een groot deel in de wereld leven, weten dat ze soms wat minder “fanatiek” moeten zijn om het leven dat ze leiden leefbaar te houden.
    Ik ben er dan ook uitgegaan voor dogmatische redenen, vooral het “alleen JG” principe vind ik verwerpelijk, en vind ik niet terug in de bijbel. Ben je trouwens nog Jehovah’s getuige? Je houding ten opzichte van het besturend lichaam vind ik zeer gezond, en het zou door iedere JG op die manier gezien moeten worden.

 34. Aiaiai schreef:

  Dag malakh ahavah,

  Yes, I am, om op jouw laatste vraag te antwoorden.😝 Ik heb de indruk dat ik me vrij goed kan inleven in jouw denk- en gevoelswereld. Iedereen heeft zo zijn geschiedenis die mee bepaalt waar hij/zij in het heden staat. Zelf ben ik in een gezin van JG geboren, van ouders wiens ouders nog ‘bijbelonderzoekers’ waren. Anders zou ik waarschijnlijk ook niet aangesloten zijn bij eender welke organisatie. Wat mij geleerd is, is o.a. om niet naar mensen op te kijken maar op God te vertrouwen. Voor mij persoonlijk betekent dat dat ik heel wat dingen onder “Aiaiai” zet en het loslaat. Komt tijd, komt raad. Mijn “Aiaiai” kent vele nuances en kan uitgesproken worden in verschillende toonaarden…Ik reageer dus zo goed als nooit op dingen die ik op internet tegenkom maar ik kon het deze keer niet laten omdat het mij tegen de borst stuitte dat het afgeschilderd wordt of pedofielen e.d. binnen de organisatie “beschermd” worden.. Je hebt dus naar mijn bescheiden mening groot gelijk als je zegt dat ouders hierin eveneens hun verantwoordelijkheid hebben. Het stuitte me ook tegen de borst dat bv. PH (zonder nu aan individueel moddergooien te doen) , voor de media net die dingen kiest die goed in de markt liggen om mensen hun vooroordelen te spekken. De organisatie bestaat uit individuen en beïnvloeding is er in alle richtingen. Misschien dat jou de veldtheorie van Kurt Lewin interesseert? Enfin, ik heb honger en ga nog wat eten…en mij niet ergeren aan Vlamingen die op Walen neerkijken, me niet ergeren aan discussies over onverdoofd slachten en me niet ergeren aan mensen die discussiëren als BDW of ex-judotrainers..
  Slaapwel

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *