Een treurige vagebond

Blog van Samuel Derous

Buideldieren1 In de traditionele theologie worden de eerste elf hoofdstukken onderverdeeld in vier verhalen: – Het verhaal van de schepping – Het verhaal van de broedermoord – Het verhaal van de zondvloed – Het verhaal van de spraakverwarring Verder kunnen deze verhalen twee aan twee bekeken worden… De verhalen over schepping en de zondvloed staan […]
De synoptische evangelies De eerste drie evangelies in de bijbel (Mattheüs, Marcus en Lucas) worden de synoptische evangelies genoemd omdat ze zoveel gelijkenis met elkaar vertonen. Van de 662 verzen in het evangelie volgens Marcus zijn er 406 ook terug te vinden in zowel Mattheüs als Lucas. 145 enkel in Mattheüs, 60 enkel in Lucas […]
Inleiding In maart van 2016 publiceerde paus Franciscus de exhortatie Amoris Laetitia. De vreugde van de liefde, waarin hij opnieuw, zoals vele van zijn voorgangers al hadden gedaan, het kerkelijk idee over de liefde, dan vooral over seksualiteit, gezin en huwelijk, verwoordde. In dit document valt goed het eigene van paus Fraciscus op te maken, […]
Sinds ik twee jaar geleden met een vriendin naar een vrij-zijn conferentie ben gegaan blijf ik mij er op verheugen en keer ik telkens opgebouwd terug naar huis. Blijkbaar bestaan er al zo’n tien jaar vrj-zijn conferenties in België. Maar nu wil men de dingen toch iets anders gaan aanpakken. Terwijl de conferenties tot nog […]
https://youtu.be/ag_dXO6HUSY   De Jehovah’s getuigen hebben het weer gedaan; enkele dagen geleden verscheen er een kinderfilmpje op hun website, die hun idee van het huwelijk (tussen één man en één vrouw) aan kinderen wil uitleggen. Meteen stond heel Nederland op zijn achterste poten. Vooral dan de ex-JG community en de holebi-community. Iemand van het COC […]
Soms kijk ik naar mijn kat en denk ik: God, wat ben jij toch slimmer dan wij… Voor jou maakt het niet uit of ik dik, lelijk en oud ben, als ik goed ben voor jou, dan ben je goed voor mij, welke deugniet je dan ook kan zijn. Dan kijk je me met die […]
Het hoogtepunt van het filmjaar wordt elk jaar afgesloten in februari met de uitreiking van de Academy Awards. Ook ik zit er elk jaar terug  voor klaar, en ja, op een vreemde manier heb ik er een haat-liefde verhouding mee. Want is het eigenlijk niet een beetje schijnheilig? Te prevelen hoe het om de kunst […]
Schepper van hemel en aarde Vele fundamentalisten stellen dat één van de belangrijkste verschillen tussen genesis en de vele andere ontstaansmythes het feit is dat God aan het begin van de schepping staat. God is dus zelf geen schepsel. In essentie hebben ze hier vaak gelijk in. Toch zien we dat er ook verschillende ontstaansmythes […]
1975 De dag van vandaag zijn Jehovah’s Getuigen vooral bekend rond hun gefaalde datum van het jaar 1975. Terwijl Jehovah’s Getuigen nergens expliciet het “einde van de wereld” aankondigden in het jaar 1975 werd niettemin deze suggestie gewekt toen de Wachttoren van 15 augustus 1968 vermeldde dat tegen de herfst van 1975 zesduizend jaar menselijke […]
Inleiding Rooms Katholieken verwijzen vaak naar het begin van het christendom voor hun supprematie. Het Katholieke geloof zou dan ook gesticht zijn door Jezus, terwijl protestantse kerken hun stichters vinden in de 16de en 17de eeuw. Dit is echter een grove misvatting van zowel de geschiedenis als van het geloof van de meeste protestantse stromingen, […]